foto foto foto foto

O zisku, štěsí, integritě & odpovědném kapitalismu

 

Zisk

 • Začněme u zisku. „Při snaze o vlastní zájem často podporuje zájem společnosti,“ napsal Adam Smith o proslulé „neviditelné ruce“ trhu ve své knize Bohatství národů.
 • Na firmu je často nahlíženo jako na jistý typ stroje s různými druhy vstupů a ziskem, coby výstupem.

 • Ekonomové nás obvykle učí, že účelem firmy je maximalizovat hodnotu pro akcionáře. Ale vést firmu a sledovat přitom jenom zisk je tak trochu jako hrát tenis a dívat se přitom jen na výsledkovou tabuli.

 • Pokud chcete vyhrát, je podle mého názoru nejlepší sledovat, stejně jako v tenise, nikoli výsledkovou tabuli ale míč - pro maximalizaci dlouhodobého zisku je nejlepší, pokud zisk nebude hlavním cílem firmy.

 • Paradoxem u zisku je, že v dlouhodobém horizontu ho dosáhnete právě tehdy, když se nebudete zaměřovat přímo na něj.

Štěstí

 • Co se štěstí týče, krátkodobě ho lze dosáhnout splněním konkrétních „šťastných“ cílů.

 • Budu šťastný, až pojedu na dovolenou do… Budu šťastný, až si koupím tento kabriolet… Budu šťastný, až se bude moje žena jinak chovat… Budu šťastný, až zvýším zisk o 25 %...

 • Dle mého skromného názoru má takové štěstí jednu velkou vadu - je něčím podmíněné. Budu šťastný, až… je prohlášení, které mi jasně říká, že nejsem šťastný teď a že až budu šťastný, bude to jen krátkodobá spokojenost, která mě dříve nebo později zase vrátí do normálního stavu, kdy šťastný nejsem.

 • Zisk nebo bohatství zřídka kdy vedou k něčemu jinému než jen ke krátkodobému štěstí. Znám náhodou mnoho velmi bohatých lidí, kteří jsou se svými životy velmi nespokojení, protože je žijí podmínečně.

 • Podle mých zkušeností je štěstí takový stav duše, který není ničím podmíněn a pochází spíše z dávání než přijímání. Může mít svůj základ ve smyslu pro hlubší účel, ve skvělých výrobcích nebo službách, v nadšených a spokojených zákaznících, skvělých dodavatelích, spokojených zaměstnancích, společenské odpovědnosti nebo odpovědnosti vůči životnímu prostředí.

Integrita

Říká se: „Pokud vyrůstáš v rodině, kde je pravidlem chvála, podpora a péče, pak se s větší pravděpodobností naučíš vážit si ostatních a respektovat je, a zároveň mít důvěru sám v sebe.“

Právě důvěra v sebe sama a potřeba být šťastný člověku dává sílu rozhodovat se správně a eticky, i když existuje okolní tlak na to, aby jednal jinak.

Napadá mě báseň od Dala Wimbrowa:

 

The Man in the Glass (Muž v zrcadle)

 

"Když v boji o mamon svého dosáhneš

a celý svět tě bude zbožňovat

teprve když do zrcadla pohlédneš

naučíš se pravdu znát.

Není to otec, matka, přítel nebo žena

kteří budou soudit tvé činy..

Muž v zrcadle je ten,

Jež bude soudit tvé viny.

Někdo tě má za přímého,

mají tě za lidský zázrak!

Pro muže v zrcadle jsi jen póvl,

a do tvých očí se nechce podívat.

Jeho musíš potěšit, na ostatní neber zřetel,

on s tebou bude do konce tvých zemských let.

Pokud muž v zrcadle je nyní tvůj přítel,

věz, že nejtěžší si složil test,

Celý svět můžeš v životě oklamat,

nechat se od druhých chválit,

bolest a řeky slz bude tvá odměna,

když muže v zrcadle budeš chtít šálit."


Odpovědný kapitalismus:

 • Heslo a filozofii, které razil Muhammad Yunus, když roku 1983 v Bangladéši zakládal banku Grameen Bank, jsou důvodem proč tato banka nejen pomohla milionům lidí překonat chudobu, ale zachovala si také finanční stabilitu. Poskytuje zdarma mikroúvěry ženám (94 %), které se nacházejí pod hranicí chudoby. Banka dosahuje míry splácení 97 % (což je jeden z nejlepších výsledků na světě). Míra splácení v bangladéšském bankovním sektoru přitom představuje méně než 60 %. Od svých více než 3 milionů dlužníků z více než 50.000 vesnic vybere banka v průměru přes 2 miliony dolarů každý den. Metody banky Grameen se nyní používají ve více než 58 zemích světa, včetně USA, Kanady, Francie, Norska a Nizozemí.

 • Odpovědný kapitalismus nemusí mít jen hrdinské rysy, jako to platí ve výše uvedeném případě nebo jako je tomu například u nadace Billa & Melindy Gatesových, která se snaží vymazat malárii a AIDS z povrchu zemského.

 • Může jít také o „službu ostatním“ - skvělými příklady jsou společnosti Nordstrom, Whole Foods či Singapore Airlines. Nebo může jít o „hledání dokonalosti“, o což usilují Four Seasons Hotels nebo Apple. Platným cílem může být i „vzrušení nebo objev“ - mezi mnoha společnostmi jmenujme třeba Google nebo Amgen, které si stanovují vyšší mety. A samozřejmě to mohou být i další vyšší cíle.

 • V knize „Milované firmy: snaha o smysl a zisk“ (z anglického originálu „Firms of endearment: the pursuit of purpose and profit“, Wolfe Sisodia and Sheth 2007 Wharton school publishing ), vybrali autoři 30 společností, které jsou řízeny tak, aby optimalizovaly svou hodnotu pro zainteresované subjekty, a porovnali jejich více než desetiletou činnost se společnostmi v indexu S&P 500. Tržby těchto společností o více než 600 % překročily tržby S&P 500. To nemůže být žádná náhoda: věřím, že je to výsledek špičkového obchodního modelu , který by dle mého přesvědčení měl ve 21. století dominovat.

 • Nebál bych se dokonce tvrdit, že z globálnějšího pohledu je účelem firmy to, aby se na světě lépe žilo, firma přispívala nějakou hodnotou společnosti a životnímu prostředí, a přitom by dosahovala zisku.

 

Závěrem

 • Staré paradigma o maximalizaci hodnoty pro akcionáře je ve 21. století nutno zaměnit za nové - ODPOVĚDNÝ KAPITALISMUS. Jde o maximalizaci hodnoty pro všechny zúčastněné, mezi kterými je za okruhem zákazníků, zaměstnanců, dodavatelů a … samozřejmě akcionářů, nejdůležitější okolní společnost a životní prostředí.

 • Abychom toho dosáhli, budeme potřebovat morálně silné vedení. Pozitivní upevňování a chvála jsou našimi jedinými nástroji, které mohou vygenerovat takovou jistotu, která vytvoří odpovědné vůdčí osobnosti schopné uplatňovat integritu & odpovědný kapitalismus a maximalizovat přitom štěstí a zároveň zisk všech zúčastněných.

 • Jsem silně přesvědčen o tom, že když se počet takových vůdčích osobností bude zvyšovat, dosáhneme v této nebo příští dekádě bodu zvratu, kdy tato nová síť vůdčích osobností vyplní vakuum, které zanechali politici. Možná jsem moc optimistický, ale naděje je první a základní ingrediencí změny. Z dlouhodobého hlediska se říká, že budeme všichni dávno „čichat ke květinám zespod“, ale už z toho krátkodobějšího to může být naděje, pro kterou stojí za to žít. V Zátiší stále více usilujeme o uplatňování odpovědného kapitalismu a integrity, abychom tvořili svět lepším místem pro život a zároveň dosahovali zisku a učinili všichny zúčastněné spokojenými.

 

Sanjiv Suri

sanjiv,zatisigroup,cz