foto foto

Můžeme udělat tento svět lepším místem k životu tím, že "BUDEME ŠŤASTNÍ"?

0

V červnu jsem byl v jižní Francii, kde mě jednoho dne na pláži náhle přepadla ostrá bolest v kříži. Diagnóza zněla neúprosně - tři vyhřeznuté plotýnky.
Jako první řešení mi byla nabídnuta operace, během které by mi lékaři podél páteře voperovali dva titanové hřeby. Tuhle možnost jsem odmítl. Druhá možnost
byla řešit bolest vysokými dávkami analgetik, ale i to jsem okamžitě odmítl. Jako poslední možnost přicházela v úvahu cílená každodenní fyzioterapie spojená
s meditací pro zmírnění bolesti. Touto cestou jsem se vydal. Letní měsíce jsem tedy trávil v Praze a nemohl jsem odcestovat ani s Jacqueline a Viratem do Etiopie,
ani se Šimonem Pánkem do Afghánistánu, jak jsem měl v plánu. Místo toho jsem poctivě absolvoval fyzioterapeutická cvičení, meditoval a měl tak spoustu času
sám pro sebe. Rád bych se s vámi podělil o věci, které jsem během té doby objevil a sám si je osvojil, a které snad pomohou i některým z vás.:-)

 


ŠTĚSTÍ


Z výzkumů zaměřených na pozitivní psychologii, které na Harvardu prováděli Shawn Achor, Dan Gilbert i další vědci, vyplynuly následující závěry:


1. Často přemýšlíme v následujících intencích: „pokud budu úspěšný, budu šťastný“, nebo „pokud mě povýší, budu šťastný“, nebo „pokud
si mě vezme osoba mých snů, budu šťastný“. Za prvé, pocit štěstí je cesta a nikoliv cíl, a výzkumy dokazují, že peníze, úspěch,
manželství s vysněnou osobou a jiné tomu podobné životní mety nám přináší jen momentální radost, ale nemají vliv na míru štěstí
žádného jedince po delší dobu. A další věc, kterou s námi takové podmiňované štěstí dělá, je to, že nám říká, že v dané chvíli šťastní nejsme
(což ale není pravda). Výzkumy dále prokázaly, že se celý život přesvědčujeme o tom, jak jsme nešťastní a stanovujeme si podmínky, za kterých
šťastní budeme. Od přírody jsme ale na to být šťastní naprogramováni. A pokud budeme chtít, můžeme se k módu „programového štěstí“
snadno uchýlit.


2. Vnitřní štěstí jedince dokáže okolní prostředí ovlivnit maximálně z 10-15 %; 85-90 % je individuální záležitostí každého z nás. Všichni
máme nějakou genetickou dispozici, ke které se nutně postupem času vracíme, bez ohledu na události v našem životě. To, co se děje kolem
nás, je stále stejné. Naše reakce na události v našem životě a věci kolem nás určují naši míru štěstí a vnitřní spokojenosti.


3. „Štěstí lze koupit za peníze“, ale pouze pokud jimi pomůžeme druhým nebo je věnujeme na filantropické projekty. Průzkumy
ukázaly, že týmy, kde byli členové vyzváni, aby utráceli peníze za své týmové kolegy, se staly mnohem silnější a začaly vítězit.
Jejich členové, kteří utráceli peníze za druhé a ne za sebe, byli mnohem šťastnější než ti, kteří peníze utráceli jen sami za sebe.


4. Ti, kdo vedou smysluplný život s vyššími cíli (které nás samotné výrazně přesahují) jsou šťastní. Lidé, kteří měli v životě nějaké poslání,
byli daleko šťastnější než lidé, kteří žádný vyšší cíl nesledovali.


5. Vést aktivní život „na vlně“, na které si po většinu času opravdu užíváme to, co právě děláme, protože to děláme s chutí. Lidé, kteří si
vše, co dělali, opravdu užívali a dělali to s velkou chutí, byli mnohem šťastnější než ti, kteří věci dělali jen proto, aby se nějak protloukli životem.
A také šťastnější než ti, kteří i vydělávali velké peníze, ale práce je netěšila. Jak říká Mahatma Gandhi: „ Štěstí je, když to, co si myslíte, říkáte
a děláte, je ve vzájemné harmonii.“


Dobrá zpráva je, že pokud jsme šťastní, jsme až o 50 % produktivnější a až o 300 % kreativnější. Jde o stav, který nazýváme „v (pozitivní) zóně“,
nebo také „na vlně“. Umíte si představit, co by to udělalo se ziskovostí, pokud bychom se tak dokázali chovat kontinuálně?:-)


Ze závěrů výzkumů jasně vyplývá, že pokud místo toho, abychom si říkali, že šťastní budeme, až budeme úspěšní, dokážeme jednoduše být
šťastní, pak s velkou pravděpodobností budeme i úspěšní.Opravdu zajímavý výzkum. Jak ho v našich životech použít, abychom se stali šťastnými?
Další dobrou zprávou je, že štěstí je dovednost, kterou se můžeme naučit stejně jako hrát fotbal, na piáno, nebo golf. Každý si tak může
pomocí jednoduchých cvičení zvýšit své šance na to být šťastný. :-)

 

RECEPT NA KAŽDODENNÍ ŠTĚSTÍ:


Výzkum z Harvardské univerzity přináší recept na zvýšení každodenního pocitu štěstí za ne víc než 30 minut denně:
1. Buďme každý den vděční za 3 věci ve svém životě.
2. Provozujme minimálně 10-15 minut fyzickou aktivitu.
3. Minimálně 2-5 minut meditujme.
4. Napišme někomu něco pozitivního (nemusí ani jít o člověka, kterého známe osobně).
5. Začněme si zapisovat, co nejpozitivnějšího se nám za posledních 24 hodin stalo.


Pak je tu ještě jedna dobrá zpráva, která je podložena výzkumem a to ta, že pokud něco děláme po dobu 21 dní, stane se to
naším dočasným zvykem. Pokud v činnosti pokračujeme 60 dní, přejde do kategorie poloviční zvyk. Když vydržíme 180 dní, stává
se z činnosti pravidelný rituál, který je pro nás naprosto přirozený a často jej přijmeme jako svůj životní postoj. :-)

Ptáte se, jestli to stojí za to? Já bych řekl, že 30-90 hodin našeho času za doživotní pocit štěstí, vyšší výkonnost, kreativitu a k tomu schopnost
prodloužit náš život o 10-20 let a udržovat nás po všechna ta léta mladší, než opravdu jsme, za to opravdu stojí. :-)


Když si budeme každý den uvědomovat, že máme být za co vděční, cvičit a meditovat, hledat pozitivní zprávy a zapisovat si to dobré,
co se nám událo, stanou se z nás mnohem citlivější a vnímavější bytosti. Vzhledem k tomu, že lidský mozek je procesor, který funguje
na základě jednotných vzorců, začne nutně eliminovat nebo rutinně zaplňovat místa, která byla dříve vyhrazena negativnímu myšlení a tím způsobí,
že budeme sami se sebou daleko spokojenější. Jak říká Dalai Lama: „Pokud budu vnímavější ke svému okolí, budu z toho mít největší prospěch já sám
v podobě svého vnitřního klidu." „POCIT ŠTĚSTÍ“ se tak stane naším přirozeným stavem bez ohledu na to, co se ve světě kolem nás bude dít.


V hlubším slova smyslu potřebujeme:
1. Přeprogramovat své bytí tak, abychom pokud možno trávili co nejvíce času „na vlně“, tedy jinými slovy, dělali častěji a více věci, které nás naplňují, a které děláme s chutí.:-)
2. Využívat svých schopností pro věci, které nás přesahují, tedy jinými slovy, najít vyšší smysl života a přijmout zranitelnost jako fakt, místo abychom předstírali,
že jsme někým jiným než ve skutečnosti.:-)


Abraham Lincoln kdysi řekl: „Lidé jsou tak ŠŤASTNÍ, jak si ve své mysli určí.“


Dnes, o mnoho let později, je tento názor podložen i vědeckým výzkumem pozitivní psychologie z Harvardské i dalších univerzit.Dokážete si představit,
co by se stalo, kdybychom takové chování dokázali přenést do svých obchodních společností? Mohli bychom jít ještě dál a přenést je i do svých rodin,
na své děti a do vzdělávacích systémů, kde by pak nejen současná, ale i budoucí generace vyrůstaly šťastnější a vedly mnohem spokojenější život.
Výzkumy potvrdily, že „šťastnější lidé jsou zodpovědnější, chovají se etičtěji, mají vyšší morální hodnoty a jsou i mentálně a spirituálně bohatší.“Z toho vyplývá,
že jako lidské bytosti máme pouze jeden jediný úkol a to BÝT, vedle všech dalších vykonávaných povinností, protože pokud by seznamy povinností byly tak zásadní,
pravděpodobně bychom se neoznačovali za lidské bytosti, ale za lidské konatele.


Bolavá záda se mi již výrazně zlepšila a lékaři doufají, že se tímto tempem během příštích 6 – 9 měsíců úplně zotavím, což je malý zázrak. :-)


Musíme ale začít sami u sebe, protože my jsme nositeli myšlenek. Jak říká jedno slavné přísloví: „Neslyším, co říkáš, protože vidím, co děláš.“ Pokud se sami
budeme chovat podle výše zmíněných pravidel, budeme schopni toto jednoduché poselství předávat dál a SNAD jednoho dne z tohoto světa uděláme lepší
místo k životu pro naše děti a vnoučata jen tím, že BUDEME ŠŤASTNÍ. :-)

Sanjiv Suri
sanjiv,zatisigroup,cz