ROZHOVOR
se ŠIMONEM PÁNKEM
o LEPŠÍ ŠKOLE PRO VŠECHNY
 

Jeden z lokálních projektů podporovaných Zátiší
Group je Lepší škola pro všechny, zastřešená
organizací Člověk v tísni. Tato charitativní organizace
působí na více než polovině škol v České
republice v oblastech, kde chybí dostatečná podpora
státu a dalších institucí

„Chceme, aby generace dnešních dětí vzpomínaly
na školu jako na příjemné místo plné poznání a
respektu“, říká Šimon Pánek, ředitel neziskové organizace
Člověk v tísni, se kterým Vám přinášíme
krátký rozhovor.

JAK VÁS NAPADLO ZAMĚŘIT SE PRÁVĚ
NA ČESKÉ ŠKOLSTVÍ?

Člověk v tísni se v sektoru vzdělávání pohybuje velmi dlouho.
Od Jednoho světa na školách, zaměřujícího se na děti
a mladé lidi, přes náš program Varianty, zabývající se prací
s pedagogy, po práci s dětmi ze sociálně znevýhodněných
rodin nebo ze sociálně vyloučených lokalit, kde mají horší
přístup ke vzdělání. Ze všech těchto úhlů jsme pochopili,
že je potřeba v různých krizových částech školství víc
a víc pracovat i doma. Jak asi čtenáři ví, my pracujeme ve
školství prakticky všude, od Kambodži po Sýrii. Školství
a vzdělávání nám byly vždycky blízké a tohle je vlastně
jenom prohloubení naší práce v České republice.

JAK VYBÍRÁTE DĚTI, KTERÝM POMŮŽETE?

Na jedné straně pracujeme s pedagogy - podporujeme
učitele, přinášíme nové metody a instrumenty do
vzdělávání. Na druhé straně s dětmi, které jsou v našem
programu doučování a podpory, pracujeme skrze naše
pobočky, které znají rodiny osobně a můžou s nimi pracovat,
pokud je to potřeba. V zásadě se děti do tohoto programu
kvalifikují tím, že se samy chtějí zapojit či chtějí jejich rodiče.
Nebo rodina není dětem schopná dát podporu, to znamená,
že rodiče mají třeba jenom základní vzdělání. Náš sociální
pracovník zná situaci z terénu a dítě doporučí. Etnicita
nehraje roli. Jsou místa, kde polovina dětí v programu jsou
děti, které nejsou romské. Naopak jsou místa, kde většina
dětí je romská, protože v těchto sociálně vyloučených
lokalitách žijí převážně Romové. Taková je realita.

JAK VAŠI POMOC VNÍMAJÍ JEJICH RODIČE? ČASTO JIM
ASI ZCELA ZMĚNÍTE ŽIVOT I HODNOTY?

Rodiče většiny dětí jsou rádi, že jejich děti dostávají nějakou
podporu. Část rodin to vnímá jako něco svým způsobem
prestižního, že do „naší zapadlé, zanedbané čtvrti najednou
dochází vysokoškolačka nebo vysokoškolák, k nám
do rodiny, za naším Honzíkem, Karlíkem nebo Anežkou.“
Část rodičů si neuvědomuje, že děti potřebují podporu,
aby se dokázaly připravovat do školy. Doučování v rodinách
ale pomáhá „pedagogizovat“ prostředí doma, takže
nutnost podpory dětem potom vidí. Je pravda, že existuje
část rodičů, kteří už jsou na tom se svou životní energií
a optimismem tak špatně, že své děti nepodporují vůbec,
a pak je to na tom, kdo doučuje, na našem sociálním pracovníkovi,
a někdy i na škole. Snažíme se pracovat
v trojúhelníku, rodiče, dítě, škola, ale bohužel část
takových rodičů pořád existuje. A nemusí to vůbec
být romské děti. To jsou třeba děti z rodin, kde je
nějaká sociální patologie nebo závislost: alkohol,
drogy, gambling, a tam prostě rodiče zajímá něco
jiného, než jeho dítě a jak dopadne. Pak je extrémně
důležité, aby dítě mělo někoho, kdo mu pomůže,
aby dopadlo lépe, než rodiče.

JAK SE MOHOU LIDÉ ZAPOJIT?

Je samozřejmě možné nás podporovat finančně.
Například stát se členem Klubu přátel Člověka v
tísni, tedy komunity lidí, kteří nějak souzní s tím,
co děláme a jednou za měsíc nám posílají nějaký
malý obnos, který nám pomáhá budovat rezervy,
humanitární fond rychlé reakce atd. Lidé mohou
podporovat i Lepší školu pro všechny, pokud si
vyberou vzdělávání v České republice.
Anebo se mohou zapojit tak, že se rozhodnou začít
doučovat. Stačí se nám ozvat, kontakty najdete
na našich webových stránkách. Dobrovolníkům
podle toho kde žijí a pokud v té dané lokalitě pracujeme,
najdeme kluka nebo holčičku, které by mohli
doučovat, a tak by investovali do lepší budoucnosti
toho konkrétního dítěte.

Kde všude pomáháme

Forbes / Dobroděj

Proč Sanjiv Suri vstává ve 4 ráno a nejraději by se rozdal.

Více

Zátiší Group rozdává štěstí po celém světě

Společnost Zátiší Group se zavázala věnovat vždy až 50% zisku na charitativní a filantropické projekty a nově také na sociální podnikání.

Více

Jeden svět

Program festivalu nabídl 114 dokumentárních filmů a sedm projektů virtuální reality.

Více