JEDEN SVĚT


Ještě bych chtěl poficiálně poděkovat
panu Surimu i všem ze Zátiší, kteří pomohli
zorganizovat festival Jeden svět
2017! Bez vaší podpory a pomoci by se
festival nepodařilo úspěšně zrealizovat.

Jako téma Jednoho světa 2017 jsme
zvolili „Umění spolupráce“, které skutečně
rezonovalo u široké veřejnosti.
Sám festivalový tým dokázal pozitivní
přínos spolupráce, a to prostřednictvím
inciativy Jeden svět pro všechny,
která festival otevřela lidem se zrakovým
a sluchovým hendikepem, s omezením
hybnosti i s mentálním postižením.

Program festivalu nabídl 114 dokumentárních
filmů a sedm projektů
virtuální reality. Opět jsme otevřeli Divácké
centrum v Galerii Lucerna, kde
se odehrávaly především doprovodné
akce navázané na uváděné dokumenty.
V Praze letos festival navštívilo zhruba
50 tisíc osob. Odpolední a večerní projekce
přivítaly 32 633 diváků a divaček,
na školní projekce přišlo 13 141 žáků,
studujících a vyučujících. Další lidé se
zúčastnili doprovodných akcí, projekcí
pro rodiče s dětmi a pro učitele. Do
Prahy přijelo 233 filmových tvůrců
a protagonistů, lidskoprávních aktivistů
a organizátorů lidskoprávních
filmových festivalů“.

Filip Rameš
Výkonný ředitel

Kde všude pomáháme

Forbes / Dobroděj

Proč Sanjiv Suri vstává ve 4 ráno a nejraději by se rozdal.

Více

Zátiší Group rozdává štěstí po celém světě

Společnost Zátiší Group se zavázala věnovat vždy až 50% zisku na charitativní a filantropické projekty a nově také na sociální podnikání.

Více

Lepší škola pro všechny

ROZHOVOR SE ŠIMONEM PÁNKEM O LEPŠÍ ŠKOLE PRO VŠECHNY

Více