Na Antarktidě záleží ...

Nastoupili jsme na výletní loď Zodiac směr ostrov Danco, kde jsme šli na krátkou túru na hřeben ledovce k velkému hnízdišti tučňáků. Z bouře do klidných vod a pod jasné nebe, z osamělé pustiny průlivu do hlasité kakofonie tučňáků. Tučňák kroužkový, oslí a uzdičkový – všichni si dál hleděli svého, jako bychom tam ani nebyli.

Druhý den jsme se ještě skoro ani nestačili probudit, když vedoucí expedice oznámil, že na pravoboku zahlédl velryby minke. Jak jsme proplouvali nádhernou scenérií ledových soch, viděli jsme tuleně leopardího ulovit a spořádat lachtana. Další den tuleň leopardí šťouchl do kánoe našeho průvodce a vystrčil hlavu z moře přímo vedle něj.

Den poté se méně než 12 metrů od kajaku našeho průvodce vynořil keporkak. My jsme ho mohli z výletní lodi pozorovat a fotit zhruba ze stejné vzdálenosti. Šlo o tříčlennou rodinku. Zhruba 15 minut si vesele hráli na hladině a předváděli nám různé triky, než se zanořili hlouběji, aby hledali korýše a plankton. 

Cílem expedice bylo zvýšit povědomí o Smlouvě o Antarktidě z roku 1959, jejíž platnost skončí v roce 2048, a snažit se získat podporu pro její prodloužení na dalších 50 až 100 let tak, aby bylo zajištěno zachování nedotčenosti tohoto kontinentuv dnešní podobě. Smlouva, kterou podepsalo 52 států, zakazuje vlastnit nebo využívat tamní území s výjimkou pro účely vědy a výzkumu. Jde nejen o nejvýznamnější světovou laboratoř, ale také o poslední výspu divočiny na zemi. Pravdou však zůstává, že Antarktida je území křehké a snadno zranitelné. Tento kontinent s nedotčenou přírodou a výzkum, který zde probíhá, jsou klíčem k pochopení přirozeného fungování světa a našeho vlivu na něj, stejně jako nedozírného vlivu oceánského systému, mořského života a celkového klimatu. Pokud by se někomu z vás naskytla možnost vydat sena podobný výlet, vřele vám doporučuji, abyste si ji nenechali ujít. Nezažil jsem nic, co by tenhle zážitek překonalo. A pokud máte jen sebemenší možnost pomoci budovat obecnou vůli k prodloužení Smlouvy o Antarktidě, uděláte tím obrovskou službu ještě nenarozeným generacím.

Sanjiv Suri

sanjiv@zatisigroup.cz