O zisku, štěstí, integritě & odpovědném kapitalismu

Začněme u zisku. „Při snaze o vlastní zájem často podporuje zájem společnosti,“ napsal Adam Smith o proslulé „neviditelné ruce“ trhu ve své knize Bohatství národů.

Zisk

Začněme u zisku. „Při snaze o vlastní zájem často podporuje zájem společnosti,“ napsal Adam Smith o proslulé „neviditelné ruce“ trhu ve své knize Bohatství národů.
Na firmu je často nahlíženo jako na jistý typ stroje s různými druhy vstupů a ziskem, coby výstupem.
Ekonomové nás obvykle učí, že účelem firmy je maximalizovat hodnotu pro akcionáře. Ale vést firmu a sledovat přitom jenom zisk je tak trochu jako hrát tenis a dívat se přitom jen na výsledkovou tabuli.
Pokud chcete vyhrát, je podle mého názoru nejlepší sledovat, stejně jako v tenise, nikoli výsledkovou tabuli, ale míč - pro maximalizaci dlouhodobého zisku je nejlepší, pokud zisk nebude hlavním cílem firmy.

Paradoxem u zisku je, že v dlouhodobém horizontu ho dosáhnete právě tehdy, když se nebudete zaměřovat přímo na něj.

Štěstí

Co se štěstí týče, krátkodobě ho lze dosáhnout splněním konkrétních „šťastných“ cílů.
Budu šťastný, až pojedu na dovolenou do… Budu šťastný, až si koupím tento kabriolet… Budu šťastný, až se bude moje žena jinak chovat… Budu šťastný, až zvýším zisk o 25 %...
Dle mého skromného názoru má takové štěstí jednu velkou vadu - je něčím podmíněné. Budu šťastný, až… je prohlášení, které mi jasně říká, že nejsem šťastný teď a že až budu šťastný, bude to jen krátkodobá spokojenost, která mě dříve nebo později zase vrátí do normálního stavu, kdy šťastný nejsem.

Zisk nebo bohatství zřídka kdy vedou k něčemu jinému než jen ke krátkodobému štěstí. Znám náhodou mnoho velmi bohatých lidí, kteří jsou se svými životy velmi nespokojení, protože je žijí podmínečně.

Podle mých zkušeností je štěstí takový stav duše, který není ničím podmíněn a pochází spíše z dávání než přijímání. Může mít svůj základ ve smyslu pro hlubší účel, ve skvělých výrobcích nebo službách, v nadšených a spokojených zákaznících, skvělých dodavatelích, spokojených zaměstnancích, společenské odpovědnosti nebo odpovědnosti vůči životnímu prostředí.

Integrita

Říká se: „Pokud vyrůstáš v rodině, kde je pravidlem chvála, podpora a péče, pak se s větší pravděpodobností naučíš vážit si ostatních a respektovat je, a zároveň mít důvěru sám v sebe.“

Právě důvěra v sebe sama a potřeba být šťastný člověku dává sílu rozhodovat se správně a eticky, i když existuje okolní tlak na to, aby jednal jinak.

Napadá mě báseň od Dala Wimbrowa:

The Man in the Glass (Muž v zrcadle)

"Když v boji o mamon svého dosáhneš

a celý svět tě bude zbožňovat

teprve když do zrcadla pohlédneš

naučíš se pravdu znát.

Není to otec, matka, přítel nebo žena

kteří budou soudit tvé činy..

Muž v zrcadle je ten,

Jež bude soudit tvé viny.

Někdo tě má za přímého,

mají tě za lidský zázrak!

Pro muže v zrcadle jsi jen póvl,

a do tvých očí se nechce podívat.

Jeho musíš potěšit, na ostatní neber zřetel,

on s tebou bude do konce tvých zemských let.

Pokud muž v zrcadle je nyní tvůj přítel,

věz, že nejtěžší si složil test,

Celý svět můžeš v životě oklamat,

nechat se od druhých chválit,

bolest a řeky slz bude tvá odměna,

když muže v zrcadle budeš chtít šálit."

Odpovědný kapitalismus:

Heslo a filozofii, které razil Muhammad Yunus, když roku 1983 v Bangladéši zakládal banku Grameen Bank, jsou důvodem proč tato banka nejen pomohla milionům lidí překonat chudobu, ale zachovala si také finanční stabilitu. Poskytuje zdarma mikroúvěry ženám (94 %), které se nacházejí pod hranicí chudoby. Banka dosahuje míry splácení 97 % (což je jeden z nejlepších výsledků na světě). Míra splácení v bangladéšském bankovním sektoru přitom představuje méně než 60 %. Od svých více než 3 milionů dlužníků z více než 50.000 vesnic vybere banka v průměru přes 2 miliony dolarů každý den. Metody banky Grameen se nyní používají ve více než 58 zemích světa, včetně USA, Kanady, Francie, Norska a Nizozemí.

Odpovědný kapitalismus nemusí mít jen hrdinské rysy, jako to platí ve výše uvedeném případě nebo jako je tomu například u nadace Billa & Melindy Gatesových, která se snaží vymazat malárii a AIDS z povrchu zemského.

Může jít také o „službu ostatním“ - skvělými příklady jsou společnosti Nordstrom, Whole Foods či Singapore Airlines. Nebo může jít o „hledání dokonalosti“, o což usilují Four Seasons Hotels nebo Apple. Platným cílem může být i „vzrušení nebo objev“ - mezi mnoha společnostmi jmenujme třeba Google nebo Amgen, které si stanovují vyšší mety. A samozřejmě to mohou být i další vyšší cíle.

V knize „Milované firmy: snaha o smysl a zisk“ (z anglického originálu „Firms of endearment: the pursuit of purpose and profit“, Wolfe Sisodia and Sheth 2007 Wharton school publishing ), vybrali autoři 30 společností, které jsou řízeny tak, aby optimalizovaly svou hodnotu pro zainteresované subjekty, a porovnali jejich více než desetiletou činnost se společnostmi v indexu S&P 500. Tržby těchto společností o více než 600 % překročily tržby S&P 500. To nemůže být žádná náhoda: věřím, že je to výsledek špičkového obchodního modelu , který by dle mého přesvědčení měl ve 21. století dominovat.

Nebál bych se dokonce tvrdit, že z globálnějšího pohledu je účelem firmy to, aby se na světě lépe žilo, firma přispívala nějakou hodnotou společnosti a životnímu prostředí, a přitom by dosahovala zisku.

Závěrem

Staré paradigma o maximalizaci hodnoty pro akcionáře je ve 21. století nutno zaměnit za nové - ODPOVĚDNÝ KAPITALISMUS. Jde o maximalizaci hodnoty pro všechny zúčastněné, mezi kterými je za okruhem zákazníků, zaměstnanců, dodavatelů a … samozřejmě akcionářů, nejdůležitější okolní společnost a životní prostředí.

Abychom toho dosáhli, budeme potřebovat morálně silné vedení. Pozitivní upevňování a chvála jsou našimi jedinými nástroji, které mohou vygenerovat takovou jistotu, která vytvoří odpovědné vůdčí osobnosti schopné uplatňovat integritu & odpovědný kapitalismus a maximalizovat přitom štěstí a zároveň zisk všech zúčastněných.


Jsem silně přesvědčen o tom, že když se počet takových vůdčích osobností bude zvyšovat, dosáhneme v této nebo příští dekádě bodu zvratu, kdy tato nová síť vůdčích osobností vyplní vakuum, které zanechali politici. Možná jsem moc optimistický, ale naděje je první a základní ingrediencí změny. Z dlouhodobého hlediska se říká, že budeme všichni dávno „čichat ke květinám zespod“, ale už z toho krátkodobějšího to může být naděje, pro kterou stojí za to žít. V Zátiší stále více usilujeme o uplatňování odpovědného kapitalismu a integrity, abychom tvořili svět lepším místem pro život a zároveň dosahovali zisku a učinili všichny zúčastněné spokojenými.

Sanjiv Suri
sanjiv@zatisigroup.cz

Další novinky

Dobroděj

Proč Sanjiv Suri vstává ve 4 ráno a nejraději by se rozdal.

Více

Na Antarktidě záleží ...

Právě jsem se vrátil z expedice na sedmý kontinent – do Antarktidy.Nejen, že to bylo nejvzdálenější místo, na které jsem se kdy podíval, ale pravděpodobně to byla i nejúžasnější cesta,jakou jsem za 57 let života podnikl.

Více

Síla vděčnosti

Jednoho dne před pár lety jsem večeřel jen se svou nejstarší dcerou. Svěřila se mi, že je nespokojená se svým učitelem francouzštiny, kterému je přes 60 let, přišel do třídy a celou 50 minut dlouhou lekci hovořil monotónním hlasem.

Více