Štěstí je niterní záležitost :)

„Celý život jsem klepal na bránu do země štěstí. Když se pak přede mnou otevřela, zjistil jsem, že jsem na ni ťukal zevnitř.” RUMI

 

Štěstí je většinou dílem krátkého prchavého okamžiku. Tak to bylo i v mém případě, dokud jsem nepochopil,
že štěstí je stavem mysli, který pramení z „dělení se a dávání”, i když by se nám mohlo zdát, že jeho jediným zdrojem je „získávání, spotřeba a hromadění materiálního bohatství”. Pochopil jsem, že ke štěstí nevede žádná cesta, protože štěstí je samo o sobě cestou, která začíná uvnitř každého z nás. Je to cesta, nikoli cílová stanice. 
Je to čistě niterní záležitost.

Slavný urdský básník Mirza Ghalib kdysi řekl: „Učinil jsem svůj život šťastnějším. Požádal jsem některé lidi
o odpuštění a jiným jsem sám odpustil.”
 Je to velmi jednoduché, ale abychom toho byli schopni, musíme se vzdát vlastního ega. Dlouho jsem se snažil osvobodit se a být šťastný v rámci svého ega, než jsem pochopil, že je to právě ego, od kterého se musím osvobodit, a ne se snažit být svobodný v jeho područí. Možná vám to bude připadat nepodstatné, ale je v tom tak obrovský rozdíl jako mezi tmavou nocí za silné bouře a tropickým dnem zalitým sluncem. :)

 

Další věc, kterou jsem pochopil, bylo to, že veškeré životní epizody, které mě katapultovaly ven z mé zóny komfortu, vyústily v jediné momenty, kdy jsem byl schopen skutečně růst jako lidská bytost. Teď už vím,
že mi vesmír vždy dává to, co potřebuji, a ne nutně to, co bych chtěl. Nyní už vím, že není důvod být nešťastný
z toho, že mi život přináší to, co opravdu potřebuji, a nenabízí ani pouze to, co bych si v dané chvíli přál. V zásadě lze říci, že jsem se přesvědčil o tom, že INTEGRITA, DŮVĚRA A OCHOTA PŘIJMOUT TĚŽKÁ ROZHODNUTÍ dokáží člověka naplnit štěstím. Všiml jsem si, že ocenění druhých, povzbuzení a projevená péče vytváří prostředí pro budování vlastní INTEGRITY. Také jsem si vyzkoušel, že pokud lidem VĚŘÍM, vždy splní nebo překonají cíle,
které si sami pro sebe stanoví. Má zkušenost je taková, že každý chce něčím přispět ke zlepšení světa kolem nás, byť by jeho počin byl sebemenší. Proto je povinností nás VŮDCŮ vytvářet prostor, ve kterém všichni budou moci naplno rozvinout svůj potenciál - podobně jako dirigenti, kteří sami také neodehrají jediný tón, ale přitom jsou naprosto klíčoví pro úspěch celého představení, protože dokáží z každého člena orchestru dostat to nejlepší.

Pro ty z vás, kteří mají rádi čísla, uvádím závěry nejnovějšího výzkumu Harvardské univerzity, který říká:
„Náš pocit štěstí je vnějšími vlivy určován maximálně z 10-15%. Velká část (85 - 90 %) je niterní záležitostí každého z nás. Události v našich životech jsou stále stejné. Co ale určuje míru námi prožívaného štěstí,
je naše reakce na ně.” Závěry výzkumu dále uvádí, že když jsou lidé šťastní, jejich produktivita stoupá až o více než 50 % a kreativita až o více než 300 %. Jde o stav, který označujeme jako moment, kdy jedeme „na plný plyn”, kdy jsem „ve své interní zóně”. Umíte si představit, co by to udělalo se ziskovostí, kdybychom takový stav dokázali udržet pořád? 

Výzkum Harvardské univerzity ve svých závěrech také jasně vyvrací mýtus o tom, že: „Pokud budu úspěšný,
budu zákonitě šťastný.” Výzkum naopak dokazuje, že lidé jsou úspěšní, ekonomicky prosperují, chovají se etičtěji a mají vyšší míru osobní INTEGRITY i větší mentální a spirituální bohatství, jen když jsou šťastní. Další dobrou zprávou, kterou nám závěry výzkumu přináší, je to, že štěstí je dovednost, kterou si můžeme osvojit,
stejně jako se můžeme naučit hrát fotbal, na piano nebo golf, a že existuje recept na každodenní štěstí.
Je to něco, co bychom si měli zařadit na seznam, čím chceme být, nikoli na seznam toho, co chceme vykonat.
Já jsem si vždycky sepisoval seznamy věcí, které chci vykonat, než jsem si uvědomil, že kdyby konání bylo tak důležité, neoznačovali bychom se za lidské bytosti, ale za lidské konatele. Proto si teď vytvářím seznamy říkající, čím nebo kým chci být a jako první věc na mém seznamu je bod BÝT ŠŤASTNÝ.

MUŽ V ZRCADLE

Když v boji o mamon

svého dosáhneš

a celý svět tě bude zbožňovat,

teprve když do zrcadla pohlédneš,

naučíš se pravdu znát.

Není to otec, matka,

přítel nebo žena,

kteří budou soudit tvé činy.

Muž v zrcadle je ten,

jenž bude soudit tvé viny.

Někdo tě má za přímého,

mají tě za lidský zázrak!

Pro muže v zrcadle jsi jen póvl,

a do tvých očí se nechce podívat.

Jeho musíš potěšit,

na ostatní neber zřetel,

on s tebou bude

do konce tvých zemských let.

Pokud muž v zrcadle

je nyní tvůj přítel,

věz, že nejtěžší jsi složil test.

Celý svět můžeš v životě oklamat,

nechat se od druhých chválit,

bolest a řeky slz bude tvá

odměna, když muže v zrcadle

budeš chtít šálit.

Dale Wimbrow

Další novinky

Dobroděj

Proč Sanjiv Suri vstává ve 4 ráno a nejraději by se rozdal.

Více

Na Antarktidě záleží ...

Právě jsem se vrátil z expedice na sedmý kontinent – do Antarktidy.Nejen, že to bylo nejvzdálenější místo, na které jsem se kdy podíval, ale pravděpodobně to byla i nejúžasnější cesta,jakou jsem za 57 let života podnikl.

Více

Síla vděčnosti

Jednoho dne před pár lety jsem večeřel jen se svou nejstarší dcerou. Svěřila se mi, že je nespokojená se svým učitelem francouzštiny, kterému je přes 60 let, přišel do třídy a celou 50 minut dlouhou lekci hovořil monotónním hlasem.

Více