Rozdáváme štěstí

Chtěli bychom Vám velmi poděkovat za to, že jste nám v roce 2012 umožnili darovat více než 8 miliónů korun na různé charitativní projekty pod záštitou Unicef, Člověk v tísni, World Vision India i dalších ve Rwandě, Kongu, Indii, nebo Sahelu a podpořit také projekty v České republice.

Naše  vděčnost  nás  inspirovala  k  myšlence podělit se s vámi o znalosti, které jsme během tohoto  roku  získali  a  o  náš  Zátiší  Kompas, protože upřímně věříme, že život není o tom, kolikrát se nadechneme, ale o tom, kolikrát zůstaneme úžasem bez dechu :-).

 0

1.  Stejně  jako  při  tenisovém  zápase,  kdy  je nejlepší  strategií  neustále  sledovat  míček a  nikoli  výsledkovou  tabuli,  je  i  v  podnikání nejlepší  strategií  pro  maximalizování dlouhodobých zisků nedělat z nich primární cíl.

2. Každý z nás má obrovský osobní potenciál, dokáže se motivovat a chce v životě něčeho významného dosáhnout, ať už je jeho počin sebemenší. Proto musíme VĚŘIT a být schopní dát lidem volnost. Pokud lidem VĚŘÍME, vždy splní cíle, které si sami pro sebe stanovili.

3.  Vedení  lidí  je  obrovskou  zodpovědností. Přestože  dirigent  sám  nevyloudí  jediný tón,  má  obrovskou  moc,  protože  dokáže  z ostatních dostat to nejlepší.

4.  Pokud  jsme  šťastní,  jsme  až  o  50  % produktivnější a až o 300 % kreativnější. Z výzkumů vyplývá, že pouze 10 – 15 % štěstí lze  přičíst  vnějším  vlivům,  tedy  85  –  90 % je vnitřní  záležitostí  každého  z  nás  (není  tedy třeba hledat štěstí jinde :-). Štěstí je, když to, co si myslíte, říkáte a děláte, je ve vzájemné harmonii.

RECEPT NA KAŽDODENNÍ ŠTĚSTÍ:


0

Výzkum z Harvardské univerzity přináší recept na zvýšení každodenního pocitu štěstí za ne víc než 30 minut denně:

1. Buďme každý den vděční za 3 věci ve svém životě.
2. Provozujme minimálně 10-15 minut fyzickou aktivitu.
3. Minimálně 2-5 minut meditujme. 
4. Napišme někomu něco pozitivního (nemusí ani jít o člověka, kterého známe osobně).
5. Začněme si zapisovat, co nejpozitivnějšího se nám za posledních 24 hodin stalo.

5.  Je  naprosto  zásadní  dělat  věci,  které jsou  pro  nás  důležité  a  postupně  najít  vyšší smysl  života,  a  také  si  přiznat  zranitelnost. Je obrovský rozdíl mezi tím vydělávat si na život a žít život.

6. Šťastnější lidé jsou zodpovědnější, chovají se  etičtěji,  mají  vyšší  morální  krédo  a  jsou i mentálně a spirituálně bohatší. 

7. Nerodíme se z vlastní vůle, nevybíráme si své  rodiče  ani  zemi,  ve  které  se  narodíme. Nevybíráme  si,  alespoň  většina  z  nás  ne,  kdy,  ani  jak  zemřeme,  ale  v  této  záplavě věcí,  které  nedokážeme  ovlivnit, dokážeme ovlivnit to, jak budeme žít.

Přeji Vám mnoho LÁSKY, ŠTĚSTÍ, NADĚJI & INSPIRACI v roce 2013.

The Man in the Glass (Muž v zrcadle) 

Dale Wimbrow

"Když v boji o mamon svého dosáhneš
a celý svět tě bude zbožňovat
teprve když do zrcadla pohlédneš
naučíš se pravdu znát.


Není to otec, matka, přítel nebo žena
kteří budou soudit tvé činy..
Muž v zrcadle je ten,
Jež bude soudit tvé viny.

Někdo tě má za přímého,
mají tě za lidský zázrak!
Pro muže v zrcadle jsi jen póvl,
a do tvých očí se nechce podívat.

Jeho musíš potěšit, na ostatní neber zřetel,
on s tebou bude do konce tvých zemských let.
Pokud muž v zrcadle je nyní tvůj přítel,
věz, že nejtěžší si složil test,

Celý svět můžeš v životě oklamat,
nechat se od druhých chválit,
bolest a řeky slz bude tvá odměna,
když muže v zrcadle budeš chtít šálit."

Sanjiv Suri
suri@zatisigroup.cz